D Ě V Č A T A   A   K L U C I 

Program se realizoval v tomto školním roce XVI. rokem. Děkujeme všem, kteří program podpořili.

Autoři programu

Tým autorů programu ZDRAVÉ ZUBY:

PaedDr. Lenka Kubrichtová

Manažerka výukového programu péče o chrup pro I. stupeň ZŠ – ZDRAVÉ ZUBY, spoluautorka a bývalá koordinátorka jeho pedagogické části

Je spoluautorkou učebnic pro oblast výchovy ke zdraví, autorkou i spoluautorkou řady projektů podpory zdraví, které se realizují na ZŠ i SŠ v celé ČR. Organizuje regionální i celorepublikové vzdělávací aktivity i s mezinárodní účastí pro pedagogy různých typů škol v rámci DVPP (oblast výchovy ke zdraví a ochrany dítěte). Je lektorkou výchovy ke zdravému životnímu stylu, publikuje v dané oblasti, je členkou komisí MŠMT a NÚV, které řeší problematiku výchovu ke zdraví. Vedla metodické semináře ZDRAVÉ ZUBY, které byly akreditovány MŠMT ČR.

Spolupráce byla ukončena k 31.12.2015.

 

MUDr. Iva LEKEŠOVÁ, CSc.

Zubní lékařka, v jejíž profesní dráze byl i monitoring zubního zdraví předškolních a školních dětí společně s návrhy preventivních programů s cílem zlepšit zubní zdraví mladé generace.

Spolupráce byla ukončena na jaře 2012.

 

… a kolektiv:

Doc. MUDr. Sylvia Fialová, CSc.
MUDr. Romana Ivančaková, CSc.
Magdalena Propperová
a další.