D Ě V Č A T A   A   K L U C I 

Program se realizoval v tomto školním roce XVI. rokem. Děkujeme všem, kteří program podpořili.

Partneři programu

Program získal podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ho od školního roku 2000/2001 doporučilo k zařazení do běžné výuky na I. stupni základních škol. Samotné školy tak mají možnost systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Svým obsahem respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní  vzdělávání, platný od 1. září 2013.

Program je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR, díky jehož dvěma grantům proběhlo v roce 2004 a v roce 2011 v náhodně vybraných ZŠ v Praze 1, 2 a v Brně šetření zubního zdraví vybraných dětí mladšího školního věku (žáci pátých tříd, kterým v době vyšetření chrupu ještě nebylo 12 let). V roce 2011 bylo realizováno druhé šetření, ale pouze ve školách v Praze 1 a 2.

Program má také od roku 2005 podporu Kanceláře WHO v ČR.  

Hlavním partnerem projektu je:

Orbit Klub je partnerem projektu již od samotného vzniku, tedy od roku 2000, kdy byl program poprvé rozeslán školám. www.orbitklub.cz 

Další partneři projektu:

Odborný garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii

Odborný garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii