D Ě V Č A T A   A   K L U C I 

Program se realizoval v tomto školním roce XVI. rokem. Děkujeme všem, kteří program podpořili.

Předchozí ročníky

Čtrnáctý ročník soutěže ZDRAVÉ ZUBY odměňuje vítěze

Praha, 18. června 2015 – Preventivní výukový program ZDRAVÉ ZUBY, který se za podpory Orbit Klubu úspěšně realizuje na I. stupni základních škol již patnáctým rokem, opět po roce přichází s vyhodnocením výsledků stejnojmenné celorepublikové soutěže pro děti.

V Praze, v Národním technickém muzeu dnes byly slavnostně předány ceny vítězům z řad žáků i vítězných škol. V kategorii žáků zvítězila, Marie Vajsová, žákyně 1. třídy Základní školy Oldříš 196, Borová u Poličky, v kategorii škol zvítězila Základní škola a Mateřská škola Rapšach 290. Vyhlášení soutěže ZDRAVÉ ZUBY se konalo v prostorách Národního technického muzea v Praze, kde bylo pro děti po předání cen připravené občerstvení a prohlídka expozic. Školáci si tak odváží, kromě řady hodnotných cen, navíc zážitek nejen pro sebe, ale i své spolužáky.

Již čtrnáct let běží na českých školách soutěž ZDRAVÉ ZUBY, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí z I. stupně základních škol na preventivní vyšetření chrupu. Děti u svého stomatologa obdrží razítko do soutěžní karty a po jejím vyplnění, odpovědi na soutěžní otázku „Uhodneš, kolik dětí nám v letošním školním roce (do 1. 5. 2015) odešle tuto soutěžní kartu?” a odeslání, mohou získat řadu atraktivních cen.

V letošním ročníku poslalo správně vyplněné soutěžní karty celkem 10 052 dětí. Na slavnostním vyhlášení soutěže v Národním technickém muzeu v Praze si cenu převzali: Marie Vajsová z 1. třídy Základní školy Oldříš 196, Borová u Poličky, (1. místo)Michaela Malá, ze 4. třídy Základní školy Lenešice, Kn. Václava 391 (2. místo) a Markéta Bulvová ze 4. třídy Základní školy Lubná – Sebranice 34 (3. místo).

V kategorii škol získaly první tři ceny: Základní škola a Mateřská škola Rapšach 290, (1. místo); Základní škola a mateřská škola Rožmitál na Šumavě 47, (2. místo) a Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 143, (3. místo).

Kromě hodnotných a atraktivních cen byla pro všechny oceněné, jejich spolužáky, partnery programu a hosty připravená prohlédka expozis Národního technického muzea a pohoštění.
Celkem bude letos oceněno 800 dětí a 20 škol. Všem gratulujeme a přejeme krásné prázdniny.

Světový den ústního zdraví 2015

(World Oral Health Day 2015 – Smile for Life)

Prezentace programu ZDRAVÉ ZUBY v rámci Světového dne ústního zdraví 2015

18. března 2015 – ČRo Dvojka Audio záznam ke stažení

23. března 2015 – ČT2, Dobré ráno Video 1Video 2

20. března 2015 – ČT :D, Zprávičky Video

20. března 2015 – ZDRAVÉ ZUBY v OC Chodov, Praha 4

V rámci Světového dne ústního zdraví (World Oral Health Day), který vyhlásila Světová dentální federace (World Dental Federation)  na 20. března 2015, pod heslem Úsměv pro život (Smile for Life), proběhne již potřetí, na některých školách v Praze, aktivita ZDRAVÉ ZUBY do škol. 

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví dětí, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.
Naplňování tohoto cíle podporujeme i tím, že jsme zahájili před třemi roky spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Alšovo nábřeží 6, Praha 1, obor Diplomovaná dentální hygienistka a připravili jsme společně pro školy interaktivní výukovou hodinu věnovanou zubnímu zdraví, nazvanou ZDRAVÉ ZUBY do škol. V minulých dvou letech jsme oslovili kolem 500 dětí z I. stupně základních škol. Školy jsou již letos nasmlouvány a realizace je naplánovaná na 16. – 20. března 2015, v rámci aktivit podporovaných Českou stolmatologickou komorou pod heslem Pět kroků pro váš úsměv na celý život. 

Pět kroků pro Váš úsměv na celý život – tiskové materiály

Akce programu ZDRAVÉ ZUBY v rámci Světového dne ústného zdraví 2015

ZDRAVÉ ZUBY do škol
Zábavné odpoledne s programem ZDRAVÉ ZUBY v OC Chodov, Praha 4

NOVINKA – školní rok 2014/2015

ZDRAVÉ ZUBY s podporou EU!

V tomto školním roce probíhá v Pardubickém kraji projekt Otazníky zdraví – možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže, který získal finanční podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (Č.j.: MSMT -16710/2014)
Jeho cílem je posilovat postoje dětí a mládeže k ochraně a podpoře zdraví a vést je k přijetí takového životního stylu, který bude základem zdravého a hodnotného života v dospělosti. Jednou z jeho tří částí je program ZDRAVÉ ZUBY.

Otazníky zdraví – možnosti zvyšování zdravotní gramotnostidětí a mládeže
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název výzvy: OPVK – Ipo – Oblast podpory 1.1, výzva č. 53
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0008

 

Startuje další ročník programu ZDRAVÉ ZUBY

V tomto školním roce se realizuje program ZDRAVÉ ZUBY již XV. rokem. Děkujeme všem, kteří program v jeho plné šíři podporují a realizují. Především pedagogům, kteří program zařazují do běžné výuky a umožňují tak dětem se systematicky a dlouhodobě seznamovat s problematikou zubního zdraví.

V červnu 2015 bude možné říci, že programem prošly tři generace dětí na I. stupni základních škol. V rámci preventivních aktivit na školách se jedná o ojedinělou aktivitu, nejenom z hlediska šíře, ale i doby trvání. Program ZDRAVÉ ZUBY je největší a nejdéle realizovaný preventivní program na základních školách v ČR.

XIV. ročník soutěže ZDRAVÉ ZUBY pro děti a XIII. ročník soutěže ZDRAVÉ ZUBY pro školy končí 1. května 2015.

 

Třináctý ročník soutěže ZDRAVÉ ZUBY odměňuje vítěze

Praha, 19. června 2014 – Preventivní výukový program ZDRAVÉ ZUBY, který se za podpory Orbit Klubu úspěšně realizuje na I. stupni základních škol již čtrnáctým rokem, opět po roce přichází s vyhodnocením výsledků stejnojmenné celorepublikové soutěže pro děti.

V Praze, v dětském divadle MINOR, dnes byly slavnostně předány ceny vítězům z řad žáků i vítězných škol. V kategorii žáků zvítězila, Adéla Benešová, žákyně 1. třídy Základní školy ve Frýdku Místku, 1. Máje 1700, v kategorii škol zvítězila Základní škola Nadějov, Pivovarská 141. Vyhlášení soutěže ZDRAVÉ ZUBY se po dvou letech konalo opět v divadle MINOR, kde bylo pro děti připraveno zábavné představení Ryba. Školáci tak získali, kromě řady hodnotných cen, navíc zážitek nejen pro sebe, ale i své spolužáky.

Již třináct let běží na českých školách soutěž ZDRAVÉ ZUBY, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí z I. stupně základních škol na preventivní vyšetření chrupu. Děti u svého stomatologa obdrží razítko do soutěžní karty a po jejím vyplnění, odpovědi na soutěžní otázku „Uhodneš, kolik dětí nám v letošním školním roce (do 1. 5. 2014) odešle tuto soutěžní kartu?” a odeslání, mohou získat řadu atraktivních cen.

V letošním ročníku poslalo správně vyplněné soutěžní karty celkem 10 163 dětí. Na slavnostním vyhlášení soutěže v divadle MINOR si cenu převzali: Adéla Benešová z 1. třídy Základní školy 1. Máje 1700, Frýdek Místek, (1. místo); Martin Budina, ze 3. třídy Základní školy Vodní 27, Mohelnice (2. místo) a Tomáš Kučera z 5. třídy Základní školy Školní 9, Bolatice (3. místo). Za 13 let soutěže nám správně vyplněné soutěžní karty poslalo již 190 129 dětí.

V kategorii škol získaly první tři ceny Základní škola Nadějkov, Pivovarská 141, (1. místo); Základní škola Kosařiska 70, Milíkov u Jablůnkova, (2. místo) a Základní škola Bílina, Lidická 31 (3. místo).

Kromě hodnotných a atraktivních cen bylo pro všechny oceněné, jejich spolužáky, partnery programu a hosty připravené divadelní představení Ryba a pohoštění.

Celkem bude letos oceněno 800 dětí a 20 škol. Všem gratulujeme a přejeme krásné prázdniny.

Reportáž z vyhlášení soutěže 2014 na ČT:D – http://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky

Výherci XIII. ročníku soutěže pro děti

školní rok 2013/2014 – 10 163 soutěžních karet, za 13 let celkem 190 129

1.cena poukaz na týdenní letecký zájezd do Středomoří pro 1 osobu all inclusive

Adéla Benešová – 1.C, (odhad 10 158) ZŠ Frýdek Místek, 1. Máje 1700, okr. Frýdek Místek

2. cena notebook od společnosti Prologic s.r.o., Olomouc

Martin Budina – 3A, (odhad 10 170) ZŠ Mohelnice, Vodní 27, okr. Šumperk

3. cena poukaz na týdenní zájezd do Středomoří pro 1 osobu

Tomáš Kučera – 5A, (odhad 10 156) ZŠ a MŠ Bolatice, Školní 9, okr. Opava

Výherci XII. ročníku soutěže pro školy

1. cena set výrobků od společnosti ETA, a.s. domácí pekárna chleba ETA 2147 “VITAL”, mikrovlnná trouba ETA 4208 “KOLORO”, varná konvice ETA 0604 “ANDREA”

ZŠ Nadějkov, Pivovarská 141,okr. Tábor

2. cena poukaz v hodnotě 10 000,- Kč na výrobky od společnosti MediaDIDA s.r.o.

ZŠ Košařiska 70, Milíkov u Jablůnkova, okr. Frýdek Místek

3. cena poukaz v hodnotě 7 000,- Kč na výrobky od společnosti MediaDIDA s.r.o.

ZŠ Bílina, Lidická 31/18, okr. Teplice

Předání cen – 19. června 2014, divadlo MINOR, Praha

Třináctý ročník soutěže ZDRAVÉ ZUBY odměňuje vítěze

Praha, 19. června – Preventivní výukový program ZDRAVÉ ZUBY, který se za podpory Orbit Klubu úspěšně realizuje na I. stupni základních škol již čtrnáctým rokem, opět po roce přichází s  vyhodnocením výsledků stejnojmenné celorepublikové soutěže pro děti.

V Praze, v dětském divadle MINOR, dnes byly slavnostně předány ceny vítězům z řad žáků i vítězných škol. V kategorii žáků zvítězila, Adéla Benešová, žákyně 1. třídy Základní školy ve Frýdku Místku, 1. Máje 1700, v kategorii škol zvítězila Základní škola Nadějov, Pivovarská 141. Vyhlášení soutěže ZDRAVÉ ZUBY se po dvou letech konalo opět v divadle MINOR, kde bylo pro děti připraveno zábavné představení Ryba. Školáci tak získali, kromě řady hodnotných cen, navíc zážitek nejen pro sebe, ale i své spolužáky. 

Již třináct let běží na českých školách soutěž ZDRAVÉ ZUBY, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí z I. stupně základních škol na preventivní vyšetření chrupu. Děti u svého stomatologa obdrží razítko do soutěžní karty a po jejím vyplnění, odpovědi na soutěžní otázku „Uhodneš, kolik dětí nám v letošním školním roce (do 1. 5. 2014) odešle tuto soutěžní kartu?“ a odeslání, mohou získat řadu atraktivních cen.

V letošním ročníku poslalo správně vyplněné soutěžní karty celkem 10 163 dětí. Na slavnostním vyhlášení soutěže v divadle MINOR si cenu převzali: Adéla Benešová z 1. třídy Základní školy 1. Máje 1700, Frýdek Místek, (1. místo)Martin Budina, ze 3. třídy Základní školy Vodní 27, Mohelnice (2. místo) a Tomáš Kučera z 5. třídy Základní školy Školní 9, Bolatice (3. místo). Za 13 let soutěže nám správně vyplněné soutěžní karty poslalo již 190 129 dětí.

V kategorii škol získaly první tři ceny ZŠ Nadějkov, Pivovarská 141, (1. místo); Základní škola Kosařiska 70, Milíkov u Jablůnkova, (2. místo) a Základní škola Bílina, Lidická 31 (3. místo). Kromě atraktivních cen bylo pro všechny oceněné a jejich spolužáky připraveno divadelní představení RYBA, které si děti velmi užily.

„Program ZDRAVÉ ZUBY má podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky na I. stupni základních škol, Ministerstva zdravotnictví ČR a Kanceláře WHO v ČR, která program podporuje od roku 2005. Díky programu ZDRAVÉ ZUBY mají děti I. stupně základních škol možnost se dlouhodobě a systematicky seznamovat s komplexní péčí o chrup a upevňují si tak své znalosti, dovednosti a budují si pozitivní postoje k zubnímu zdraví,“ říká manažerka a spoluautorka programu PaedDr. Lenka Kubrichtová.

DRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. Program je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Kanceláří WHO v ČR a odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21. Hlavními partnery programu jsou Orbit Klub a Listerine Smart Rinse. Více informací najdete na www.ZdraveZuby.cz.

Orbit Klub je dlouhodobý vzdělávací program pro laickou i odbornou veřejnost (zubní lékaři, dentální hygienistky). Jeho cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti komplexní dentální hygieny během celého života člověka a posilovat komunikaci mezi lékařem, pacientem a dentální hygienistkou. Orbit Klub klade důraz na prevenci a snahu budovat u veřejnosti pocit zodpovědnosti za své zubní zdraví. Mezi hlavní aktivity Orbit Klubu patří spolupráce s odborníky, pravidelné výzkumy o stavu dentální hygieny v ČR a také informační web, na kterém najdete vše, co potřebujete vědět o zubním zdraví. Více na www.OrbitKlub.cz.

Tisková zpráva ke stažení (.pdf)