D Ě V Č A T A   A   K L U C I 

Program se realizoval v tomto školním roce XVI. rokem. Děkujeme všem, kteří program podpořili.

Tiskové zprávy

Čtrnáctý ročník soutěže ZDRAVÉ ZUBY odměňuje vítěze

Praha, 18. června 2015 – Výukový program ZDRAVÉ ZUBY, který za podpory Orbit Klubu již 15. rokem učí děti na prvním stupni základních škol pečovat o chrup a buduje u nich pozitivní postoj k zubnímu zdraví, po roce opět přichází s vyhodnocením výsledků stejnojmenné celorepublikové soutěže pro děti. V Praze v Národních technickém muzeu byly včera slavnostně předány ceny vítězům z řad žáků i vítězných škol. V kategorii žáků zvítězila Michaela Vajsová. V kategorii škol zvítězila Základní a Mateřská škola Rapšach.

Již čtrnáct let probíhá na základních školách soutěž ZDRAVÉ ZUBY, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí mladšího školního věku na preventivní vyšetření chrupu, a naučit je tak pravidelné péči o své ústní zdraví. Stomatolog svým razítkem do soutěžní karty, která je žákům rozdávána jejich učiteli ve škole, potvrdí, že chrup dítěte viděl. Děti následně celou kartu vyplní a odešlou. Za 14 let bylo soutěžními kartami osloveno téměř 45 000 škol.

Na slavnostním vyhlášení soutěže v prostorách Národního technického muzea si cenu převzaly: Michaela Vajsová z 1. třídy ze Základní školy Oldříš 196, Borová u Poličky (1. místo); Michaela Malá ze 4. třídy Základní školy Lenešice, Kn. Václava 391 (2. místo) a Markéta Bulvová ze 4. třídy Základní školy Lubná – Sebranice 34 (3. místo).  V letošním roce poslalo správně vyplněnou soutěžní kartu 10 052 žáků. Za posledních 14 let bylo rozesláno téměř 6 miliónů soutěžních karet a správně vyplněnou soutěžní kartu nám odeslalo 200 181 dětí. V kategorii škol získaly první tři ceny Základní a Mateřská škola Rapšach 290 (1. místo)Základní a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě 47 (2. místo) a Základní a Mateřská škola Vrbovec 143 (3. místo)

Program ZDRAVÉ ZUBY má podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky na I. stupni základních škol, Ministerstva zdravotnictví ČR a Kanceláře WHO v ČR, která program podporuje od roku 2005. Jedná se o největší a nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejenom v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.
Více informací naleznete na webových stránkách programu www.zdravezuby.cz.
„Program ZDRAVÉ ZUBY má podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky na I. stupni základních škol, Ministerstva zdravotnictví ČR a Kanceláře WHO v ČR, která program podporuje od roku 2005. Díky programu ZDRAVÉ ZUBY mají děti I. stupně základních škol možnost se dlouhodobě a systematicky seznamovat s komplexní péčí o chrup a upevňují si tak své znalosti, dovednosti a budují si pozitivní postoje k zubnímu zdraví,” říká manažerka a spoluautorka programu PaedDr. Lenka Kubrichtová.


ZDRAVÉ ZUBY
 je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. Program je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Kanceláří WHO v ČR a odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Hlavním partnerem programu je Orbit Klub. 


Orbit Klub
je dlouhodobý vzdělávací program pro laickou i odbornou veřejnost (zubní lékaři, dentální hygienistky). Jeho cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti komplexní dentální hygieny během celého života člověka a posilovat komunikaci mezi lékařem, pacientem a dentální hygienistkou. Orbit Klub klade důraz na prevenci a snahu budovat u veřejnosti pocit zodpovědnosti za své zubní zdraví. Mezi hlavní aktivity Orbit Klubu patří spolupráce s odborníky, pravidelné výzkumy o stavu dentální hygieny v ČR a také informační web, na kterém najdete vše, co potřebujete vědět o zubním zdraví.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu www.OrbitKlub.cz.

Program ZDRAVÉ ZUBY slaví narozeniny, už 15 let pečuje o zdravé úsměvy dětí

Praha, 18. června 2015 – Česká republika zaujímá první místo v kazivosti zubů dětí v celé Evropě. Přesto se ale stav chrupu českých dětí neustále zlepšuje, a to i díky výukovému programu ZDRAVÉ ZUBY, který již 15. rokem učí děti na prvním stupni základních škol pečovat o chrup a buduje u nich pozitivní postoj k zubnímu zdraví. Jedná se o největší a nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejenom v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Za posledních 14 let bylo rozesláno téměř 6 milionů soutěžních karet a soutěže zúčastnilo více než 200 000 dětí, kteří už vědí, že zubnímu kazu se dá téměř 100 % předejít.

Jsou to právě rodiče, kteří mají zodpovědnost za (zdravé) úsměvy svých ratolestí. Ze dvou třetin je špatný stav dětských zubů způsoben nedůslednou péčí rodičů a špatnou výchovou v oblasti dentální hygieny. V Česku má zubní kaz polovina pětiletých a dvě třetiny dvanáctiletých dětí, preventivní zubní prohlídku přitom každoročně neabsolvuje třetina předškolních a pětina školních dětí. Víte například, že:

• Zubní lékaři ošetří v Česku 6 milionů kazů ročně?
• Zubní kaz je nejrozšířenější lidskou chorobou a postihuje až 80 % z nás?
• Zdravotní pojišťovny zaplatí v Česku ročně za zubní kazy 1,5 miliardy korun?
• Kazivost zubů není dědičné, ale infekční onemocnění?
• Zuby byste si měli čistit nejdříve 20 minut po jídle?
• Žvýkání žvýkačky bez cukru po jídle po dobu 20 minut pomáhá udržovat zuby zdravé?
• Zuby by se měly čistit vždy od dásně k zubu? Opravdu neplatí, že čím tvrdší kartáček, tím lepší!

A protože děti rády soutěží, je součástí výukového programu ZDRAVÉ ZUBY soutěž, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí mladšího školního věku na preventivní vyšetření chrupu, a naučit je tak pravidelné péči o své ústní zdraví. Stomatolog svým razítkem do soutěžní karty, která je žákům rozdávána jejich učiteli ve škole, potvrdí, že chrup dítěte viděl. Děti následně celou kartu vyplní a odešlou. Za 14 let bylo soutěžními kartami osloveno téměř 45 000 škol.
Děti také i díky tomu vědí, že v rámci prevence zubního kazu je potřeba:

• navštěvovat pravidelně stomatologa a dentální hygienistku každých 6 měsíců,
• čistit zuby pastou s fluoridy, určenou dětem,
• používat mezizubní čistící pomůcky,
• doplňovat ústní hygienu účinnou ústní vodou,
• žvýkat po každém jídle žvýkačky bez cukru.

Tyto správné návyky ústní hygieny se utvářejí už v raném dětství – buďte proto svým dětem vzorem.
Za posledních 14 let bylo rozesláno téměř 6 milionů soutěžních karet a správně vyplněnou soutěžní kartu nám odeslalo více než 200 000 dětí. Soutěž ZDRAVÉ ZUBY je také určená samotným školám. Školy i děti získávají každoročně zajímavé, hodnotné ceny. Za 14 let realizace soutěží bylo oceněno 12 500 dětí a 630 škol. V rámci programu bylo na seminářích, akreditovaných MŠMT ČR, proškoleno 3 422 pedagogů. Program je v tomto školním roce v Pardubickém kraji součástí projektu Otazníky zdraví, který je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Více informací naleznete na webových stránkách programu www.zdravezuby.cz.


ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. Program je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Kanceláří WHO v ČR a odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Hlavním partnerem programu je Orbit Klub. 


Orbit Klub 
je dlouhodobý vzdělávací program pro laickou i odbornou veřejnost (zubní lékaři, dentální hygienistky). Jeho cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti komplexní dentální hygieny během celého života člověka a posilovat komunikaci mezi lékařem, pacientem a dentální hygienistkou. Orbit Klub klade důraz na prevenci a snahu budovat u veřejnosti pocit zodpovědnosti za své zubní zdraví. Mezi hlavní aktivity Orbit Klubu patří spolupráce s odborníky, pravidelné výzkumy o stavu dentální hygieny v ČR a také informační web, na kterém najdete vše, co potřebujete vědět o zubním zdraví.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu www.OrbitKlub.cz.

Třináctý ročník soutěže ZDRAVÉ ZUBY odměňuje vítěze

Praha, 19. června 2014 – Preventivní výukový program ZDRAVÉ ZUBY, který se za podpory Orbit Klubu úspěšně realizuje na I. stupni základních škol již čtrnáctým rokem, opět po roce přichází s vyhodnocením výsledků stejnojmenné celorepublikové soutěže pro děti.

V Praze, v dětském divadle MINOR, dnes byly slavnostně předány ceny vítězům z řad žáků i vítězných škol. V kategorii žáků zvítězila, Adéla Benešová, žákyně 1. třídy Základní školy ve Frýdku Místku, 1. Máje 1700, v kategorii škol zvítězila Základní škola Nadějov, Pivovarská 141. Vyhlášení soutěže ZDRAVÉ ZUBY se po dvou letech konalo opět v divadle MINOR, kde bylo pro děti připraveno zábavné představení Ryba. Školáci tak získali, kromě řady hodnotných cen, navíc zážitek nejen pro sebe, ale i své spolužáky.

Již třináct let běží na českých školách soutěž ZDRAVÉ ZUBY, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí z I. stupně základních škol na preventivní vyšetření chrupu. Děti u svého stomatologa obdrží razítko do soutěžní karty a po jejím vyplnění, odpovědi na soutěžní otázku „Uhodneš, kolik dětí nám v letošním školním roce (do 1. 5. 2014) odešle tuto soutěžní kartu?” a odeslání, mohou získat řadu atraktivních cen.

V letošním ročníku poslalo správně vyplněné soutěžní karty celkem 10 163 dětí. Na slavnostním vyhlášení soutěže v divadle MINOR si cenu převzali: Adéla Benešová z 1. třídy Základní školy 1. Máje 1700, Frýdek Místek, (1. místo)Martin Budina, ze 3. třídy Základní školy Vodní 27, Mohelnice (2. místo) a Tomáš Kučera z 5. třídy Základní školy Školní 9, Bolatice (3. místo). Za 13 let soutěže nám správně vyplněné soutěžní karty poslalo již 190 129 dětí.

V kategorii škol získaly první tři ceny ZŠ Nadějkov, Pivovarská 141, (1. místo); Základní škola Kosařiska 70, Milíkov u Jablůnkova, (2. místo) a Základní škola Bílina, Lidická 31 (3. místo). Kromě atraktivních cen bylo pro všechny oceněné a jejich spolužáky připraveno divadelní představení RYBA, které si děti velmi užily.

„Program ZDRAVÉ ZUBY má podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky na I. stupni základních škol, Ministerstva zdravotnictví ČR a Kanceláře WHO v ČR, která program podporuje od roku 2005. Díky programu ZDRAVÉ ZUBY mají děti I. stupně základních škol možnost se dlouhodobě a systematicky seznamovat s komplexní péčí o chrup a upevňují si tak své znalosti, dovednosti a budují si pozitivní postoje k zubnímu zdraví,” říká manažerka a spoluautorka programu PaedDr. Lenka Kubrichtová.

ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. 


Program je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Kanceláří WHO v ČR a odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21. Hlavními partnery programu jsou Orbit Klub a Listerine Smart Rinse. Více informací najdete na www.ZdraveZuby.cz.

Orbit Klub je dlouhodobý vzdělávací program pro laickou i odbornou veřejnost (zubní lékaři, dentální hygienistky). Jeho cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti komplexní dentální hygieny během celého života člověka a posilovat komunikaci mezi lékařem, pacientem a dentální hygienistkou. Orbit Klub klade důraz na prevenci a snahu budovat u veřejnosti pocit zodpovědnosti za své zubní zdraví. Mezi hlavní aktivity Orbit Klubu patří spolupráce s odborníky, pravidelné výzkumy o stavu dentální hygieny v ČR a také informační web, na kterém najdete vše, co potřebujete vědět o zubním zdraví. Více na www.OrbitKlub.cz.

Kontakt a bližší informace:

Martina Ježková, AMI Communications, martina.jezkova@amic.cz, tel.: 724 012 622

Vyhlášení celorepublikové soutěže ZDRAVÉ ZUBY – 19. června 2014

Do nového školního roku vstupují ZDRAVÉ ZUBY v novém kabátě

Praha, 24. září 2012 – Již dvanáct let běží za podpory Orbit Klubu na českých základních školách preventivní výukový program ZDRAVÉ ZUBY. Stejnojmenné celorepublikové soutěži pro děti je jen o rok méně. Do dalšího ročníku vchází program ZDRAVÉ ZUBY ve zcela novém kabátě – s novými pracovními sešity, upraveným webem a soutěžními kartami. Děti bude nově programem provádět pan Zubík, který ví, jak na zdravé zuby. Užijí si s ním spoustu legrace a dozví se mnoho užitečných rad a informací, které si odnesou do dospělého života a budou je moci předat i svým dětem.

Cílem projektu je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí z I. stupně základních škol na preventivní vyšetření chrupu,“ říká manažerka a spoluautorka programu PaedDr. Lenka Kubrichtová. „Zároveň si ale uvědomujeme, že proto musíme nejen děti, ale i pedagogy zaujmout. Stejně tak, jako se děti mění s moderní dobou, cítili jsme, že je čas na změnu našeho programu. Proto jsme se rozhodli pro nový vzhled a novou tvář, kterou se po velkém castingu stal pan Zubík,“ dodává Lenka Kubrichtová.

Pan Zubík bude provádět děti od první do páté třídy pracovními sešity a bude je společně s pedagogy učit formou křížovek, kvízů a obrázků vše o zubech a správné péči o ně. Pracovní materiály jsou momentálně rozesílány do škol, všechny školy je obdrží nejpozději v průběhu října a mohou s nimi hned začít pracovat. Postava Pana Zubíka zastává také roli rádce a pomocníka na zcela nových redesignovaných webových stránkách www.zdravezuby.cz.

Dle šetření zubního zdraví, které bylo realizováno za pomoci grantu Ministerstva zdravotnictví ČR v loňském roce, se kazivost chrupu u dětí oproti roku 2004 snížila o 52 %. Současně přibylo až 2x více dětí se zcela intaktním (neporušeným) chrupem, těch bylo vloni 58 %. „Tato čísla nás utvrzují v tom, že děláme dobrou věc a program ZDRAVÉ ZUBY má velký potenciál přispět ke kvalitě zubního zdraví u budoucích generací,“ říká PaedDr. Lenka Kubrichtová.

Program má podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky na I. stupni základních škol, Ministerstva zdravotnictví ČR a Kanceláře WHO v ČR, která program podporuje od roku 2005.

ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. Program je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Kanceláří WHO v ČR a odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21. Hlavními partnery programu jsou Orbit Klub a Listerine Smart Rinse.

Více informací najdete na www.zdravezuby.cz.

Orbit Klub je dlouhodobý vzdělávací program pro laickou i odbornou veřejnost (zubní lékaři, dentální hygienistky). Jeho cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti komplexní dentální hygieny během celého života člověka a posilovat komunikaci mezi lékařem, pacientem a dentální hygienistkou. Orbit Klub klade důraz na prevenci a snahu budovat u veřejnosti pocit zodpovědnosti za své zubní zdraví. Mezi hlavní aktivity Orbit Klubu patří spolupráce s odborníky, pravidelné výzkumy o stavu dentální hygieny v ČR a také informační web, na kterém najdete vše, co potřebujete vědět o zubním zdraví.

Více informací najdete na www.OrbitKlub.cz.

Kontakt a bližší informace:

Martina Pšeničková, AMI Communications, martina.psenickova@amic.cz, tel.: 724 012 622