D Ě V Č A T A   A   K L U C I 

Program se realizoval v tomto školním roce XVI. rokem. Děkujeme všem, kteří program podpořili.