M I L Í   R O D I Č E ,

děkujeme, že jste navštívili se svými dětmi stomatologickou ordinaci. To nejlepší, co můžete pro zuby vašich dětí udělat, je pravidelně navštěvovat dětského stomatologa.

Úrazy zubů

Co dělat, dojde li k úrazu zubů nebo k jejich ztrátě?

Pokud dojde k úrazu v ústech dítěte, je třeba neprodleně dítě v doprovodu dospělého odeslat k zubnímu lékaři!

  • Poranění rtu – je nepříjemné, rána intenzivně krvácí a poraněné místo rychle otéká. Na poraněné místo přiložíme čistý, vlhký kapesník a dítě co nejrychleji dopravíme k zubnímu lékaři.

  • Při poranění zubů – např. odlomení větší či menší části korunky,je třeba rovněž okamžitě dítě odeslat do zubní ordinace, protože na okamžité první pomoci záleží i další osud zubu.

Ztráta zubu mimo ústa dítěte

Včasné následné ošetření může velmi často dítěti jeho vlastní zub zachránit!
Při poranění, kdy zub opustí i kostní lůžko v čelisti, je třeba jej nalézt, očistit a omýt ve studené vodě. Zub se snažíme uchopit pouze za korunku a z povrchu kořene nikdy neodstraňujeme zbytky tkání. Je nutné vsadit zub co nejdříve zpět do zubního lůžka a poraněné dítě rychle odeslat k zubnímu lékaři. Pokud pedagog nebo rodiče nemají odvahu tento úkon provést, je důležité, aby zub byl uchován ve vlhkém prostředí. Doporučujeme vypadlý zub umístit pod jazyk dítěte, a tak jej transportovat do zubní ordinace. Často je však dítě v šoku, odmítá komunikovat, a tak je nejlépe umístit zub do lahvičky s mlékema dítě odvézt k zubnímu lékaři.