M I L Í   U Č I T E L É ,

děkujeme Vám za dosavadní spolupráci při realizaci programu ZDRAVÉ ZUBY.

MILÍ UČITELÉ,

těší nás, že program ZDRAVÉ ZUBY má díky Vám již mnoho let své stabilní místo v běžné výuce, velmi Vám děkujeme za Vaši práci.

Program v posledním školním roce vstoupil do XVI. roku realizace. Je největším a nejdéle realizovaným preventivním programem na základních školách nejenom v oblasti zubního zdraví, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.  

Zapojit se do programu

ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. Program je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Materiály, určené pro učitele i děti, jsou pravidelně distribuovány každý rok v podzimních měsících zdarma do škol. 

Pracovní listy – připravené podle věkových zvláštností dětí

Ke stažení ZDE.

Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Kanceláří WHO v ČR a jeho odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21 a nyní i aktuálního vládního dokumentu ZDRAVÍ 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, kde se klade velký důraz na zdravotní gramotnost. Hlavním partnerem programu je již 16 let, Orbit Klub.