M I L Í   U Č I T E L É ,

děkujeme Vám za dosavadní spolupráci při realizaci programu ZDRAVÉ ZUBY.