M I L Í   U Č I T E L É ,

děkujeme Vám za dosavadní spolupráci při realizaci programu ZDRAVÉ ZUBY.

Semináře pro učitele

Program ZDRAVÉ ZUBY pořádá pro pedagogy základních škol metodické semináře akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které probíhají po celé České republice. Aktuální akreditace MŠMT ČR Č.j.: 7491/2015 – 1 – 285, platná do 8. června 2018.

Sledujte naše webové stránky, kde Vás budeme o průběhu seminářů informovat.

Od zahájení programu v roce 2000 proběhlo k 30. červnu 2015 již 116 seminářů a certifikát získalo 3422 učitelů. Zájem o semináře ze strany škol nás velmi těší.