M I L Í   U Č I T E L É ,

děkujeme Vám za dosavadní spolupráci při realizaci programu ZDRAVÉ ZUBY.

Výukové materiály

Připravili jsme pro Vás výukové materiály ve formátu PDF, které si můžete jednoduše stáhnout do svého počítače. Věříme, že Vám tak usnadníme práci s naším programem.

Pracovní listy pro děti

Soubor hádanek, kvízů, doplňovaček a omalovánek, které zábavnou formou seznamují děti s problematikou péče o zubního zdraví a učí je správným návykům zubní hygieny. Jsou připraveny v souladu s věkovými zvláštnostmi dětí jednotlivých tříd 1. stupně. Respektují Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, platný od 1. září. 2013 – vzdělávací oblast Člověk a jeho zdraví.

Pracovní listy pro vyplňování na počítači:

Pracovní list 1. třída ke stažení zde
Pracovní list 2. třída ke stažení zde
Pracovní list 3. třída ke stažení zde
Pracovní list 4. třída ke stažení zde
Pracovní list 5. třída ke stažení zde

Pracovní listy pro tisk – Ke stažení zde.

 

Metodická příručka ZDRAVÉ ZUBY

Příručka respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a začleňuje problematiku dentální hygieny do běžné výuky. Najdete zde didaktické náměty pro interaktivní práci s dětmi.

Ke stažení ZDE.